Kalkulators
Mantiskā prasība Nemantiskā prasība
Šķīrējtiesnešu skaits 1 3
Prasības summa EUR
Šajā sadaļā, izmantojot kalkulatoru, jūs varat saskaitīt tiesvedības izdevumu apmēru, izejot no jūsu prasības summas.

Detalizēta kārtība norādīta Galvenās Šķīrējtiesas Reglamenta 26. un 27.pantā, bet visi izdevumi - Reglamenta Pielikumā Nr.1 (sk. lapas sadaļu "Reglaments").

Bankas rekvizīti tiesvedības izdevumu apmaksai ir norādīti lapas sadaļā "Kontakti un rekvizīti".