Kontakti un rekvizīti

Galvenā Šķīrējtiesa
Reģistrācijas numurs šķīrējtiesu reģistrā: 40103210884
Juridiskā adrese un atrašanās adrese: Maskavas iela 256 k-3 - 44, Rīga, LV-1063
Kontakttālrunis: 29771163
E-pasts: gtiesa@inbox.lv
Pieņemšanas laiki: Katra mēneša pēdējā piektdiena plkst. 16:00-18:00 (izņemot valsts noteiktos svētkus un izejamās dienas).
Sava vizīte jāsaskaņo iepriekš izmantojot augstāk norādīto kontakttālruni. Saskaņojot ar mums savu vizīti, pieņemšanu var organizēt arī citā laikā.


Biedrība Galvenā ŠT (nodrošina Galvenās Šķīrējtiesas darbību)

Vienotais reģistrācijas Nr. 40008238028
Juridiskā adrese/adrese korespondencei: Maskavas iela 256 k-3 - 44, Rīga, LV-1063
Kontakttālrunis: 29771163

Biedrības Galvenā ŠT norēķinu rekvizīti
Banka: “Swedbank” AS
SWIFT kods: HABALV22
Konts: LV66HABA0551040115022


Apmaksājot šķīrējtiesas procesa izdevumus kā maksājuma saņēmēju jānorāda Biedrība Galvenā ŠT.

Maksājuma uzdevumā jānorāda vismaz: prasītāju (vārds, uzvārds vai nosaukumus) un atbildētāju (vārds, uzvārds vai nosaukumus). Papildus maksājuma uzdevumā var norādīt personas kodu vai reģistrācijas numuru un lietas numuru (ja ir zināms).