Kontakti un rekvizīti
Galvenā Šķīrējtiesa
Reģistrācijas numurs šķīrējtiesu reģistrā: 40103210884
Juridiskā adrese/adrese korespondencei: Robežu iela 1-37, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Šķīrējtiesas sēžu pamatadrese: Rūpniecības iela 30, 2.st., Rīga (netiek izmantota korespondences saņemšanai)
Kontakttālrunis: 29771163
E-pasts: gtiesa@inbox.lv
Pieņemšanas laiki: Katra mēneša pēdējā piektdiena plkst. 16:00-18:00 (izņemot valsts noteiktos svētkus un izejamās dienas).
Sava vizīte jāsaskaņo iepriekš izmantojot augstāk norādīto kontakttālruni. Saskaņojot ar mums savu vizīti, pieņemšanu var organizēt arī citā laikā.

Biedrība Galvenā ŠT (nodrošina Galvenās Šķīrējtiesas darbību)

Vienotais reģistrācijas Nr. 40008238028
Juridiskā adrese/adrese korespondencei: Robežu iela 1-37, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Kontakttālrunis: 29771163

Biedrības Galvenā ŠT norēķinu rekvizīti
Saņēmējs: Biedrība Galvenā ŠT
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle 
SWIFT kods: RIKOLV2X
Konts: LV14 RIKO 0002 9302 8294 1


Maksājuma uzdevumā jānorāda vismaz: prasītājs (vārds, uzvārds vai nosaukumus) un atbildētājs (vārds, uzvārds vai nosaukumus). Papildus maksājuma uzdevumā var norādīt personas kodu vai reģistrācijas numuru un lietas numuru (ja ir zināms).